Cilia Lelivelt

Ervaringen Rijk Zwaan Breeding B.V. Fijnaart.
Wij hebben recentelijk in twee middagen de door Abbe.optics georganiseerde cursus Training in het correcte gebruik van de lichtmicroscoop gevolgd.
Tijdens deze cursus kwamen de volgende onderdelen uitgebreid aan bod:
Instellen van microscoop volgens Köhler, uitleg over de soorten objectieven, beschriftingen, toepassingen en diverse technieken. Als laatste onderdeel werd het correcte gebruik plus afregelen van Fluorescentie lampen en de beschikbare/benodigde filters behandeld. Naast een theorie gedeelte werd er ook aan de hand van de door ons gebruikte apparatuur uitgelegd hoe praktisch om te gaan met diverse lichtmicroscopen.

Wij hebben de cursus als zeer positief ervaren. Vooral de interactieve manier van werken en het volgen van de cursus op locatie is zeer waardevol geweest. Door deze opzet was er volop ruimte voor specifieke vragen en aandacht voor problemen rondom de eigen opstellingen. Als bonus werd de reinigingsset voor objectieven getoond. Deze set kunnen wij ook van harte aanbevelen.

Juni 2014 Cilia Lelivelt, Team leader Cell Biology Research

site-logo-abbeoptics